Podziękowanie PDF Drukuj

Podziękowanie za posługę duszpasterską dla księdza

Włodzimierza Mazura.

Dzisiejszą Mszą Świętą dziękujemy za 10 lat pracy księdzu proboszczowi.
Ksiądz Włodzimierz Mazur jako proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej
w Stalowej Woli dał się poznać jako kapłan, który w pełni realizował potrójną misję: kapłańską, nauczycielską i pasterską.

Dał temu wyraz poprzez swoją służbę, oddanie i zaangażowanie na rzecz całej Wspólnoty Parafialnej.

Trudno jest przywołać wszystkie Jego inicjatywy, dzieła, zasługi, pełne oddanie i zaangażowanie, które zaowocowało wymiarem duchowym, duszpasterskim, materialnym.
Warto choćby wspomnieć takie formy jak: organizowanie spotkań modlitewnych, formacyjnych w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, powołanie do życia róż różańcowych, troska o Akcję Katolicką, Rycerek Maryi Niepokalanej, Arcybractwa Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa, Oazy Rodzin, liturgicznej służby ołtarza – ministrantów, lektorów, scholi - i wielu innych grup parafialnych.
Zawsze z pełnym oddaniem i poświęceniem służył wspólnotom pokładając
w nich wielką nadzieję dla Kościoła.
Dla wiernych zawsze był oddany całym sercem mając pełną świadomość odpowiedzialności za powierzoną Wspólnotę przez Bogiem i Kościołem.
Od samego początku swego pobytu w parafii rozpoczął formację duchową, która zaowocowała w wieloraki sposób na płaszczyźnie parafialnej.

Na długo pozostaną w pamięci Roraty, majestatyczne Pasterki, uroczystości i ceremonie z okazji różnych wydarzeń kościelnych. W każdym okresie roku liturgicznego starał się oddać pełny wymiar duchowy tego czasu poprzez nadanie szczególnego charakteru tym uroczystościom.
Na długo pozostaną w sercu i pamięci uroczystości Triduum Sacrum czy Uroczystość Bożego Ciała, której oprawa wzbudzała wiarę i miłość wobec Najświętszego Majestatu.
Chciało by się życzyć, aby zawsze wszyscy kapłani z tak wielkim poświęceniem podejmowali obchody świąt kościelnych.
W trakcie swej posługi nie pozostał czynny tylko na płaszczyźnie kapłańskiej.
Z wielkim oddaniem i zaangażowaniem tworzył również nowe warunki do pracy duszpasterskiej.
Dzięki jego staraniom zakończyła się rozpoczęta przez poprzedników budowa kościoła, wykonano ocieplenie i elewację domu parafialnego, a następnie świątyni, wyremontowano pomieszczenia dla parafian i wikarych w domu parafialnym, wymalowano pomieszczenia świątyni, wykonano nagłośnienie, zagospodarowano plac wokół świątini.
Widział te i inne potrzeby jak nikt inny mając wielką wrażliwość o powierzony mu Lud i dobro Kościoła.

Jakże głębokim i pełnym chwały Pana był zorganizowany przez Niego w roku 2017 Jubileusz 50 – lecia Parafii.

Za te wszystkie dokonania składamy Księdzu Proboszczowi serdeczne podziękowanie. Bóg zapłać.
A na dalsze lata pracy niech Matka Boża wyprasza potrzebne łaski.

 
Po co są Msze św. gregoriańskie PDF Drukuj

Po co Msze Święte gregoriańskie

Czym jest Msza św. gregoriańska? Na czym polegają jej szczególne przywileje? Czym się różni od 30 Mszy św. odprawionych w tej samej intencji niekoniecznie dzień po dniu? Czym w ogóle różni się od jednej Mszy św., skoro każda Eucharystia ma wartość nieskończoną?

Odpowiedź na postawione pytania należy zacząć od przybliżenia źródła ich powstania. Św. Grzegorz Wielki papież (590-604) w czwartej księdze Dialogów opisał zdarzenie, od którego biorą początek Msze gregoriańskie. Z tego właśnie względu warto chyba w całości je przytoczyć:

„Nie mogę zamilczeć, co jak pamiętam, stało się w moim klasztorze przed trzema laty. Był tam pewien mnich imieniem Justyn. Zachorował i był umierający. Opiekował się nim w chorobie jego rodzony brat Kopiosus. Justyn, widząc, że jego kres się zbliża, powiedział swemu bratu Kopiosowi, że ma ukryte trzy złote pieniądze. Przed braćmi nie mógł tego ukryć; pilnie szukając i przerzucając wszystkie jego lekarstwa, znaleźli owe złote pieniądze w jednym z tych lekarstw. Gdy mi o tym doniesiono, nie mogłem obojętnie znieść tak wielkiego występku brata, który wspólnie żył z nami, stałą bowiem w naszym klasztorze było regułą, aby bracia tak wspólnie żyli, aby żaden z nich nie miał swej osobistej własności.

Justus odszedł do Pana. Gdy już od jego śmierci minęło dni trzydzieści, począłem w duchu litować się nad zmarłym bratem i myśleć z głębokim smutkiem o jego katuszach, i szukać jakiegoś środka, aby mu pomóc. Wezwawszy do siebie Pretioza, przeora naszego klasztoru, smutny tak mu powiedziałem: Już długo ów zmarły brat w ogniu jest męczony; musimy mu okazać jakąś miłość i pomóc mu, o ile zdołamy, do uwolnienia. Idź więc i postaraj się, aby od dzisiaj przez trzydzieści dni składano za niego Ofiarę, żeby ani jednego dnia nie opuścić, w którym by zbawcza Hostia za niego złożona nie była”. Zaraz odszedł i uczynił tak, jak powiedziałem. Gdy byliśmy zajęci innymi sprawami i nie liczyliśmy minionych dni, ów zmarły brat pewnej nocy ukazał się w widzeniu swemu rodzonemu bratu Kopiosowi. Gdy ten go ujrzał, zaraz zapytał: „Co z tobą, bracie?” Odpowiedział: „Dotąd było źle, lecz teraz mi jest dobrze, bo dzisiaj zostałem przyjęty do wspólnoty”. Zaraz Kopiosus zawiadomił o tym braci w klasztorze. Bracia starannie policzyli dnie, a właśnie był to dzień, w którym po raz trzydziesty Ofiara za zmarłego została złożona. Ponieważ Kopiosus nie wiedział o Ofierze braci, a ci nie wiedzieli o widzeniu Kopiosa, w tymże samym czasie poznali: ten, co bracia uczynili, a oni, co on widział; widzenie i Ofiara ze sobą się zgadzały. Z tego wyraźnie się okazało, że zmarły brat przez zbawczą Hostię z katuszy został uwolniony.”

Z tego zatem wydarzenia i od tego papieża wzięły początek i nazwę Msze Święte gregoriańskie - missae gregorianae, popularnie nazywane także gregoriankami. Rozumiemy przez nie trzydzieści Mszy Świętych sprawowanych za jedną zmarłą osobę (nigdy za wielu zmarłych) przez jednego bądź wielu kapłanów. Przerwanie ciągłości trzydziestu dni możliwe jest tylko w nadzwyczajnych sytuacjach i domaga się natychmiastowego uzupełnienia tej liczby Mszy Świętych, gdy ustanie przeszkoda powodująca przerwę. Według wiary wiernych, potwierdzonej przez Kościół liczny­mi dokumentami, Msze te są najbardziej skutecznym sposobem modlitwy za osoby, które potrzebują oczyszczenia po śmierci. Z tego właśnie względu praktyka taka winna być zachowywana i polecana.

Wymagana liczba trzydziestu Mszy nie może być nigdy uważana za gwarancję wybawienia od pokuty po śmierci, ale Msze gregoriańskie mogą być podstawą nadziei na szczęśliwy los wiernych zmarłych. Ostateczna bowiem skuteczność tych Mszy i zbawienie człowieka zależą od Pana Boga. Kościół nie przypisał im żadnych przywilejów i odpustów, ale od czasów św. Grzegorza Wielkiego ocenia pozytywnie zaufanie, jakie wierni w nich pokładają. Owszem, każda Eucharystia ma wartość nieskończoną, ale to nie znaczy, że wystarczyłoby sprawować tylko jedną Mszę Świętą za daną zmarłą osobę. Wielość Mszy daje osobie zamawiającej większa pewność zbawienia jej zmarłego bliskiego, a także świadczy o trosce o jego życie wieczne. Skoro Eucharystia jest „sakramentem miłości”, to czy można tę miłość wyrazić tylko w jednej sprawowanej Eucharystii? Czy miłość nie wymaga dawania ciągłych dowodów? Czy miłość kończy się wraz ze śmiercią i pogrzebem bliskiej osoby? Te retoryczne pytania wydają się potwierdzać sensowność praktyki Mszy Świętych gregoriańskich.

 
Zabawki, które szkodzą dzieciom PDF Drukuj

23 czerwca 2013 roku po Mszy św. dla dzieci Akcja Katolicka działająca przy naszej parafii zorganizowała krótką prezentację przestrzegającą przed współczesnymi zabawkami i bajkami wprost niszczącymi niewinność i psychikę dzieci -„Bajki i zabawki przesiąknięte są treściami i elementami, które rujnują psychikę dzieci. W bardziej lub mniej zawoalowany sposób promują przemoc, okultyzm, satanizm, homoseksualizm i erotykę.”( M. Rokoszewska” Czym karmione są nasze dzieci”).

Aby pogłębić swoją wiedzę na ten temat warto zaznajomić się z następującymi stronami internetowymi:

http://supernowosci24.pl/czym-karmione-sa-nasze-dzieci/

http://ochronka.tuchow.info/wp-content/uploads/2013/04/Odebrac_dzieciom_niewinnosc.pdf

http://www.pch24.pl/zabawki--ktore-deformuja,850,i.html

http://www.youtube.com/watch?v=qMFCq3ynyOg

http://en.gloria.tv/?media=386731