Sakrament Małżeństwa PDF Drukuj

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Wszystkie formalności dotyczące zawarcia Sakramentu Małżeństwa mogą być załatwione w parafii albo narzeczonej albo narzeczonego na tych samych zasadach. LICZY SIĘ MIEJSCE REALNEGO CO NAJMNIEJ 3 MIESIĘCZNEGO ZAMIESZKANIA A NIE ZAMELDOWANIA. Jeśli ktoś mieszka już poza domem rodzinnym dłużej niż 3 miesiące (np. z powodu pracy) to jest parafianinem parafii ,na terenie której mieszka, choćby mieszkanie tylko wynajmował. Nie dotyczy to studentów.

Narzeczeni razem zgłaszają się do kancelarii 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. Należy przynieść ze sobą metrykę chrztu, jeśli chrzest miał miejsce w innej parafii. Metryka ma 3 miesięczną ważność. Potrzebne są również zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskimświadectwo z oceną z religii z ostatniej klasy. Gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno – prawne (tzw. ślub konkordatowy) konieczne jest również zaświadczenie z USCnarzeczonej lub narzeczonego. Jeśli wcześniej zawarto związek cywilny należy przedłożyć akt ślubu lub jego odpis.