Z kroniki parafialnej
Z kroniki parafialnej

Kronika parafialna prowadzona jest od wielu lat dzięki wielkiemu zaangażowaniu i poświęceniu pani Józefy Kaptur, za co składamy jej serdeczne BÓG ZAPŁAĆ28 marca 2010 PDF Drukuj

25-03- 2010 UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA NMP - Dzień ten w naszej parafii przeżywaliśmy jako dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Ks. proboszcz Włodzimierz w wygłoszonym słowie prosił i zachęcał swoich parafian aby przystępowali do modlitwy o życie dzieci poczętych. niewielu parafian zabrało deklarację i swym podpisem potwierdziło zgodę na Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

Wielki Post zbliża sie do końca. Dziś przeżywalismy Niedzielę Palmową. Wierni naszej Wspólnoty parafialnej bardzo licznie zgromadzili się w tym dniu z palmami.

Do kaplicy na Chyłach przybyło 150 osób. Mszę św. o godz. 9,00 sprawował ks. proboszcz Włodzimierz Mazur i poswięcił przyniesione palmy. Serdecznie podziękował parafianom, że tak licznie przybyli i podtrzymują tradycję.

W kościele parafialnym poświęcenie palm było na Mszy św. o godz. 10,30, którą sprawowali ks. proboszcz wspólnie z ks. Tadeuszem. Następnie wyruszyła uroczysta procesja z palmami wokół kościoła.

Palmy święcimy na pamiątkę Uroczystego Wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Ludzie entuzjastycznie witali Jezusa..."ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, kładli gałązki z drzew i ścielili na drodze..." Radośnie krzyczeli - Hosanna Synowi Dawida! Ci sami ludzie w Wielki Piątek krzyczeli" Ukrzyżuj Go!" Była śpiewana Męka Pana Jezusa.

GORZKIE ŻALE - Jak w każdą niedzielę na to nabożeństwo przyszło dużo ludzi. Naukę pasyjną wygłosił ks. Marek Mazur -wikariusz, który nawiązał do posługi kapłana w kościele w dzisiejszym świecie. Powołaniem kapłana jest prowadzenie ludzi do Boga. Wszystko inne to tylko mniej ważne sprawy. Sędzią kapłana jest Bóg, On chce by księża głosili Jego Słowa. Nauka ks. Marka spodobała się wiernym.Swoje podziękowanie wyrazili brawami.

 
Gorzkie Żale PDF Drukuj

Gorzkie Żale –14 marca 2010r.

W każdą niedzielę Wielkiego Postu, zwykle gromadzi się wiele ludzi na nabożeństwie Gorzkich Żali. Nazwa ta pochodzi od pierwszych słów pieśni. Jest to nabozeństwo w którym, poprzez śpiew rozważamy mękę i śmierć Pana Jezusa oraz cierpienia Jego Matki, która wiernie towarzyszyła w Jego drodze krzyżowej. Wyrażamy w tym nabożeństwie naszą miłość do Jezusa i naszą wdzięczność dla  Niego, za to , że z miłości ku Ojcu i ku nam podjął się tak trudnego dzieła zbawienia. W każdą niedzielę śpiewa się inną część Gorzkich żali. 14 marca 2010 r. Gorzkie Żale z nauką pasyjną sprawował ks. Marek Mazur –nasz wikariusz , który powiedział m.in. ,, bracia i siostry – mówi się o ateizmie na świecie. W świecie zachodnim wielu ludzi żyje bardzo daleko od Boga. Żyjemy jakby Boga nie było! W Stalowej Woli Bóg także umarł! Rozwalono Kapliczkę na Młodyniu i ktoś napisał ,, Bóg umarł”.Polska kraj katolicki – na koncercie muzyk – satanista wyrzucił Biblię którą publicznie spalono. W sądzie został uniewinniony. Widzimy brak bojaźni Bożej!!! Ludzie nie boją się już Boga! Wiemy wszyscy wierzący, że ...bojaźń Boża jest początkiem mądrości...Jednak ludzie stawiają Jezusa przed sądem. Bóg człowiek będzie osądzony przez ludzi. Zebranie odbywa się w pałacu Kajfasza. Proces sfingowany. Okrzyknęli Go bluźniercą. Wydali wyrok i skazali na śmierć! Należy się zastanowić gdzie podziała się nasza bojaźń Boża. Bojaźń Boża człowieka ma zrodzić u niego żal, chęć poprawy swego życia, przemianę serca. Bój się Boga a nie człowieka. Kiedy będziesz się bał Boga będą szanowali Cię ludzie. Bojaźń Boża jest wyrazem religijności, wyrazem wiary!” Na koniec nabożeństwa wyrusza procesja Eucharystyczna. Następnie uwielbiamy Pana Jezusa pieśnią i kapłan udziela wszystkim błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

 
Marzec PDF Drukuj

04-03-2010r. - I czwartek miesiąca

 

W tym dniu Wspólnota Arcybractwa Honorowej Straży Serca Pana Jezusa odprawia ,, GODZINĘ ŚWIĘTĄ”. Od 17,00 – 18,00 trwa na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Adorację i modlitwy przygotowuje Zelatorka pani Teresa Grzela. Przez godzinę trwamy przy Zranionym Sercu Pana Jezusa w akcie poświęcenia i wynagrodzenia. Jest to modlitwa pełna miłości, czci i dziękczynienia. Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie ofiarowana jest za kapłanów z naszej wspónoty, za powołania kapłańskie oraz za parafian.

 

O5-03-2010r. – I piątek miesiąca

 

Z racji obecnie przezywanego Wielkiego Postu jest to dzień w którym gromadzimy się rano o godz. 7,00 na Mszy św. Bezpośrednio po Eucharystii uczestniczymy w nabozeństwie Drogi Krzyżowej, rozważania prowadzi kapłan.

O godz. 17,30 rozważania Drogi Krzyżowej prowadzą Wspólnoty działające przy parafii. W I piątek miesiąca marca prowadziła Oaza Rodzin.

O godz. 18,00 Msza Sw. Wynagradzająca Sercu pana Jezusa za grzechy ludzi. Tę Mszę św. Co miesiąc zamawia Arcybractwo NSPJ, członkowie włączają się w oprawę Eucharystii.

O godz.17,30 odprawiana jest również Droga Krzyżowa w Kaplicy na Chyłach, po nabożeństwie można uczestniczyć we Mszy św.

Ostatnia Droga Krzyżowa odprawiana jest o godz. 20,00. Nabożeństwo i rozważania przygotowuje i prowadzi ks. Tadeusz wspólnie z młodzieżą. Są to głębokie zamyślenia, które zmuszają do zastanowienia się nad słowem swojej duszy, wrażliwością sumienia i życiem z Ukrzyżowanym Jezusem.

 

06-03-2010r. -  I sobota miesiąca

 

Codzienna Msza św. O godz. 7,00

Od godz.17,00-18,00 Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Adorację prowadzi Akcja Katolicka.

Msza św. O godz.18,00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Matki Bożej.

Od 18,45 – 22,00 dalsza Adoracja Pana Jezusa. Adorują wspólnoty: Arcybractwo NSPJ, Oaza Rodzin oraz młodzież, która wspólnie z ks. Tadeuszem uwielbia Boga muzyką, śpiewem i modlitwą. Słowa uwielbienia płyną z pieśni, które śpiewa grupa ,,Tadeuszki”. W tle cichego śpiewu i muzyki słychać słowa kapłana, który uwielbia, wywyższa,składa dziękczynienie za wszystko Bogu Najwyższemu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w nabożeństwach.

 

07-03-2010r. – I niedziela miesiąca

 

Jak w każdą Niedzielę Wielkiego Postu przeżywamy Nabożeństwo Gorzkich Żali z nauką pasyjną i procesją Eucharystyczną.

W tym roku nauki pasyjne głosi ks. Marek Mazur. Każda nauka poświęcona jest cierpiącemu Jezusowi, ale też nawiązuje do życia ludzi we współczesnym świecie. Kapłan mówił o kryzysie wiary, o kryzysie kultury słowa, o odpowiedzialności za wypowiadane słowo. Ostatnia nauka poświęcona yła samotności Jezusa i człowieka żyjącego wśród ludzi.

We wszystkich tych nabożeństwach parafianie licznie biorą udział.

Jak wiadomo w naszej Wspólnocie parafialnej odbył się Dzień Skupienia Akcji Katolickiej. Przyjechało do nas 70 osób – gości z Tarnobrzega, Baranowa Sandomierskiego i ze Stalowej Woli. Była uroczysta Msza św. Zostały wygłoszone dwie konferencje, Droga Krzyżowa, Adoracja Najświętszego Sakramentu i Koronka.

Było to miłe i przyjemne spotkanie integracyjne. Goście wyjechali bardzo zadowoleni. Ogromna zasługa w tym Pani Prezes AK Ewy Ruła i ks. Proboszcza Włodzimierza Mazura.

Codziennie nasze rodziny przyjmują Matkę Bożą.

Wizerunek Matki Bożej zabierany jest do rodzin z kościoła i po nawiedzeniu bloku lub ulicy odnoszony. W naszej parafii trwa czuwanie modlitewne o owoce Nawiedzenia Matki Bożej

 


Strona 3 z 3