Z kroniki parafialnej
Z kroniki parafialnej

Kronika parafialna prowadzona jest od wielu lat dzięki wielkiemu zaangażowaniu i poświęceniu pani Józefy Kaptur, za co składamy jej serdeczne BÓG ZAPŁAĆPONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY PDF Drukuj

05 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o radości ze Zmartwychwstania Jezusa i o niewiastach, które spotkały Go, podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały mu pokłon.

Liturgia Okresu Wielkanocnego powtarza nam te same słowa: Radujcie się, nie traćcie nigdy pokoju i radości. Kiedy się jest radosnym, ma się dobry wpływ na innych . Msze św. były sprawowane w porządku niedzielnym. Zamiast kazania czytany był List Rektora KUL.

 
WIELKANOC PDF Drukuj

04 kwietnia Niedziela Wielkanocna

O świcie niedzieli, pierwszego dnia tygodnia po szabacie rozeszła się radosna nowina, która i w naszych sercach budzi tej nocy radość i nadzieję.

Zmartwychwstanie pana Jezusa jest główną prawdą naszej wiary katolickiej. Zmartwychwstanie jest potwierdzeniem Boskości naszego Pana i tego co Chrystus czynił i czego nauczał Jezus , który umarł na krzyżu, zmartwychwstał i zatryumfował nad śmiercią, nad mocami ciemności.

O godz. 6,00 Rezurekcja i uroczysta Eucharystia zgromadziła ok. 1000 ludzi. Uroczystość Zmartwychwstania celebrowali: ks. Włodzimierz –proboszcz, ks. Marek, ks. Henryk. Przewodniczył Ks. Włodzimierz.

Uroczysta procesja z Jezusem Zmartwychwstałym okrążył kościół 3 razy przy strzelaniu z petard. Homilię wygłosił ks. Marek, powiedział m. in. ,,...poranek był cichy spokojny. Był to jednak spokój pozorny. Ludzie mieli jeszcze w pamięci piątkowe przybijanie gwoździ. Zapanował wielka cisza. Jednak została przerwana, ktoś powiedział, że Jezusa nie ma w grobie. Chrystus Zmartwychwstał tak jak powiedział. Boga nie można zabić. Tak jak kiedyś i dzisiaj Jezus stanie przed nami w życiu bo jest Drogą , Prawdą i Życiem. Dzisiejszy świat powie –człowieku nie oglądaj się na nic, żyj póki masz pieniądze. Kochaj bliźniego swego jak coś z niego masz..

Ale Chrystus powie – kochaj bez względu na wszystko. Jeżeli bez Jezusa szukamy miłości, radości, szczęścia – to nie znajdziemy.

Z Nim odnajdziemy wszystko! Chrystus to życie! Wszyscy się mamy cieszyć ze Zmartwychwstania Chrystusa. Potrzeba nam spotkania z Jezusem na naszej drodze, porozmawiać, iść z Nim. Niech ta prawda ze Zmartwychwstania Chrystusa stanie się źródłem radości.

Na koniec Eucharystii, ks Proboszcz powitał przybyłych gości, parafian, kapłanów. Złożył życzenia – aby prawdziwa radość Wielkanocna tryumfowała każdego dnia. Szczęść Wam Boże.

 
WIELKA SOBOTA PDF Drukuj

03 kwietnia Wielka Sobota

Liturgia dnia dzisiejszego rozpoczę ła się o godz. 19,00 od poświęcenia ognia i paschału.

Liturgię celebrują – ks. Tadeusz – przewodniczył, ks. Marek, ks Włodzimierz, ks. Henryk, ks. Roman Sieroń –gość.

W kościele ciemno. W procesji paschał wnosił ks. Tadeusz i 3 razy odśpiewał ,,światło Chrystusa” ludzie odpowiadali ,,Bogu niech będą dzięki”.

Zapalają się wszystkie światła w kościele. Od paschału zapalają się świece, które przyniesli wierni.

Dzisiaj dominuje czytanie i rozważanie Słowa Bożego. Kazanie wygłosił ks. Tadeusz, który powiedział m. in.,,...wszyscy przyzwyczailiśmy się do znaków. Moi drodzy niezmiernie ważna sprawa w życiu człowieka – to znak i jak go odczytać. J.P. II był dla nas potężnym znakiem naszych czasów. Znak krzyża znakiem naszych czasu.. Walka z krzyżem znak czasów. Pan Jezus też czynił znaki. Uzdrowił ślepego. Dzisiejsza liturgia jest pełna znaków. Świeca, ogień, woda, sakramenty – Pan Bóg jest w nich szczególnie ukryty. Chleb – Chrystus obecny, ukryty, pusty grób.

My ludzie prośmy Ducha Świętego aby otworzył nam oczy na czytanie znaków, żebyśmy oczyma naszej wiary widzieli Chrystusa Zmartwychwstałego. W dalszej części liturgii śpiewamy litanię do Wszystkich Świętych. Następuje obrzęd poświęcenia wody przez trzy krotne zanurzenie paschału i odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. Do Komunii ś. Przystępują wszyscy wierni obecni w kościele.

Adoracja Pana  Jezusa w dniu dzisiejszym był od godz. 6,00 przez cały dzień.

Dzisiaj święciliśmy pokarmy na stół wielkanocny.

 
WIELKI PIĄTEK PDF Drukuj

02 kwietnia Wielki Piątek

Dzisiaj nie sprawuje się Ofiary Mszy Świętej. Stajemy na Kalwaryjskim wzgórzu, bo tam dokonała się jedyna najdoskonalsza Ofiara Krzyża, którą złożył Syn Boży za grzechy świata.

Godzina 17,30 droga krzyżowa zgromadziła ludzi w kościele około 1000 osób.

Rozważania wyśpiewała grupa ,,Tadeuszki”.

Następuje Liturgia Wielkiego Piątku, którą celebrowali: Ks. Marek, ks. Henryk, ks. Roman Sieroń – gość, ks. Włodzimierz.

Kapłani: ks. Marek, ks. Tadeusz oraz Pan Piotr Rokosz – wyśpiewali Mękę Pana Jezusa.

Kazanie wygłosił główny celebrans ks. Marek Mazur, który powiedział m.in. ,,Krzyż – co się kryje za tym znakiem? Jako znak chwały czcili go ludzie. Krzyż jest znakiem naszego zbawienia. Jezus wziął za nas wszystkie grzechy, by nas od nich uwolnić. Znak krzyża stała się dla chrześcijan – sztandarem, znakiem nadziei. Miłość i chrześcijaństwo krzyżem się mierzy. Krzyż jest znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Krzyż to znak zwycięstwa. Krzyż Chrystusa przynosi człowiekowi wyzwolenie. Polskę krzyżami się mierzy. W dniu dzisiejszym stańmy przed ukrzyżowanym. Zapytaj się siebie co tam jest twojego. Wielu jest Judaszów którzy Go sprzedali. Wielu jest Piotrów którzy się Go zaparli. Wielu Piłatów co ręce umyli.

W modlitwie powszechnej modliliśmy się za kościół św. , za papieża, za biskupów, kapłanów, diakonów, za rządzących, za cały lud Boży.

Następuje Adoracja krzyża. Potem przeniesiono Pana Jezusa z Ciemnicy na Ołtarz, wierni przyjmowali Komunię Świętą.

Na koniec w uroczystej procesji następuje przeniesienie Pana Jezusa do Kościoła Dolnego i złożenie w Grobie. Adoracja trwa do godz. 22,00. Odśpiewano trzy części Gorzkich Żali przy Grobie Pana Jezusa.

 
WIELKI CZWARTEK PDF Drukuj

01 kwietnia Wielki Czwartek

Ewangelia dzisiejsza przedstawia fragment wielkoczwartkowego wieczoru: obmycie nóg Apostołom.

Pan Jezus po tym geście miłości ustanawia Sakrament Kapłaństwa I Eucharystii.

Mszę świętą o godz. 18,00 sprawowali wszyscy kapłani pracujący w naszej wspólnocie. Liturgii przewodniczył ks. Henryk, homilię wygłosił ks. Włodzimierz- proboszcz, który powiedział:,,... Wielki Czwartek, na który czekamy okrągły rok. Eucharystia- to dar Komunii świętej, dar kapłaństwa. Chrystus wiedział , że to jest Jego ostatni wieczór. Nie mogąc pozostać w sposób fizyczny, ustanowił Eucharystię, gdzie przebywa z nami w znaku chleba i wina, po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Zapowiedział , że kto będzie karmił się tym chlebem i winem będzie miał życie wieczne. Ustanawiając Eucharystię Jezus powiedział do uczniów- to czyńcie na moją pamiątkę. Na skromne barki kapłanów Pan Bóg wkłada wielką odpowiedzialność. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody i udzielajcie im chrztu świętego w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kapłani są z ludu wzięci i dla ludzi postawieni. Ich posługa jest niezbędna. Kapłani spełniają przeróżne funkcje. Jednak najważniejszą jest modlić się, spełniać wolę Boga, doprowadzać do Boga bez oczekiwania na ich wdzięczność.

Nikt nie może zastąpić kapłana. Udziela ludziom sakramentów świętych. Służba Chrystusowi jest czymś- czego nie da się wytłumaczyć. Jest to chęć służenia bliźnim...”

Podczas liturgii był też obrzęd umycia nóg 12 parafianom przez ks. Włodzimierza- proboszcza naszej wspólnoty parafialnej.

Ks. Proboszcz złożył życzenia wszystkim kapłanom swoim współpracownikom – ks. Henrykowi, ks. Markowi, ks. Tadeuszowi – zdrowia, pomyślności, wytrwałości na drodze kapłańskiej. Szczęść Wam Boże.

Były też życzenia i kwiaty dla kapłanów od:

-        dzieci

-        liturgicznej służby ołtarza

-        przedstawicieli wszystkich wspólnot działających w naszej parafii

-        grupy śpiewającej ,,Tadeuszki”

Służba liturgiczna Ołtarza powiększyła się o kilkunastu nowoprzyjętych ministrantów i lektorów.

Na koniec liturgii następuje Wystawienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Po modlitwie Pan Jezus przy dźwiękach kołatek zostaje uroczyście przeniesiony do Ciemnicy. Adoracja Pana Jezusa do godz. 22,00. Grupa,, Tadeuszki” śpiewem wielbiła Jezusa od godz. 21,00- 22,00

 


Strona 2 z 3