Podziękowanie Drukuj

Podziękowanie za posługę duszpasterską dla księdza

Włodzimierza Mazura.

Dzisiejszą Mszą Świętą dziękujemy za 10 lat pracy księdzu proboszczowi.
Ksiądz Włodzimierz Mazur jako proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej
w Stalowej Woli dał się poznać jako kapłan, który w pełni realizował potrójną misję: kapłańską, nauczycielską i pasterską.

Dał temu wyraz poprzez swoją służbę, oddanie i zaangażowanie na rzecz całej Wspólnoty Parafialnej.

Trudno jest przywołać wszystkie Jego inicjatywy, dzieła, zasługi, pełne oddanie i zaangażowanie, które zaowocowało wymiarem duchowym, duszpasterskim, materialnym.
Warto choćby wspomnieć takie formy jak: organizowanie spotkań modlitewnych, formacyjnych w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, powołanie do życia róż różańcowych, troska o Akcję Katolicką, Rycerek Maryi Niepokalanej, Arcybractwa Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa, Oazy Rodzin, liturgicznej służby ołtarza – ministrantów, lektorów, scholi - i wielu innych grup parafialnych.
Zawsze z pełnym oddaniem i poświęceniem służył wspólnotom pokładając
w nich wielką nadzieję dla Kościoła.
Dla wiernych zawsze był oddany całym sercem mając pełną świadomość odpowiedzialności za powierzoną Wspólnotę przez Bogiem i Kościołem.
Od samego początku swego pobytu w parafii rozpoczął formację duchową, która zaowocowała w wieloraki sposób na płaszczyźnie parafialnej.

Na długo pozostaną w pamięci Roraty, majestatyczne Pasterki, uroczystości i ceremonie z okazji różnych wydarzeń kościelnych. W każdym okresie roku liturgicznego starał się oddać pełny wymiar duchowy tego czasu poprzez nadanie szczególnego charakteru tym uroczystościom.
Na długo pozostaną w sercu i pamięci uroczystości Triduum Sacrum czy Uroczystość Bożego Ciała, której oprawa wzbudzała wiarę i miłość wobec Najświętszego Majestatu.
Chciało by się życzyć, aby zawsze wszyscy kapłani z tak wielkim poświęceniem podejmowali obchody świąt kościelnych.
W trakcie swej posługi nie pozostał czynny tylko na płaszczyźnie kapłańskiej.
Z wielkim oddaniem i zaangażowaniem tworzył również nowe warunki do pracy duszpasterskiej.
Dzięki jego staraniom zakończyła się rozpoczęta przez poprzedników budowa kościoła, wykonano ocieplenie i elewację domu parafialnego, a następnie świątyni, wyremontowano pomieszczenia dla parafian i wikarych w domu parafialnym, wymalowano pomieszczenia świątyni, wykonano nagłośnienie, zagospodarowano plac wokół świątini.
Widział te i inne potrzeby jak nikt inny mając wielką wrażliwość o powierzony mu Lud i dobro Kościoła.

Jakże głębokim i pełnym chwały Pana był zorganizowany przez Niego w roku 2017 Jubileusz 50 – lecia Parafii.

Za te wszystkie dokonania składamy Księdzu Proboszczowi serdeczne podziękowanie. Bóg zapłać.
A na dalsze lata pracy niech Matka Boża wyprasza potrzebne łaski.